Estratègies de comunicació

Estratègies de comunicació

Establir un Pla de Comunicació és bàsic per una empresa a fi de concretar i dur a terme una campanya comunicativa visible i d’impacte. En el Pla de Comunicació s’ha d’explicar l’activitat principal de l’empresa, els objectius que aquesta es proposa assolir i els mitjans a través dels quals els assolirà.

El Pla de Comunicació ha de ser un procés viu, de constant adeqüació a la nova situació econòmica i professional i amb uns objectius renovats continuament.

L’objectiu bàsic del Pla de Comunicació és marcar unes pautes a seguir que ens portaran a una millora comercial i de fidelització als nostres clients i al mateix temps ens ajudaran a ampliar la nostra presència per tal d’arribar a un major nombre de clients potencials. És una eina per donar a conèixer l’empresa, fer-la visible, i al mateix temps adonar-nos de les fortaleses i debilitats que tenim.

Continguts del Pla de Comunicació:

 • Anàlisi de la situació passada i actual de l’empresa
 • Desenvolupament d’oportunitats i debilitats
 • Formulació de nous objectius
 • Programes de marketing i estratègies comunicatives
 • Marcar el direccionament de l’estratègia comercial


Eines per dur a terme aquest Pla de Comunicació:

 • Videos corporatius de presentació de l’empresa
 • Entrevistes a directius i càrrecs intermitjos
 • Videos de demostració dels productes que es comercialitzen
 • Mailings a clients: promocionals i sobre novetats comercials
 • Presència en Xarxes Socials
 • Posicionament en cercadors web
 • Campanyes publicitàries
 • Dinamització de la pàgina web
 • Actualització dels continguts web
 • Banners linkats des de webs del sector


Resultat que es vol assolir amb un Pla de Comunicació:

 • Generar nous contactes
 • Ampliar el mercat
 • Augmentar el retorn de la inversió
 • Ajudar a redefinir les noves estratègies comercials i de marketing
 • Donar major rendiment a l’eina web
 • Incrementar el volum de negoci
 • Ser més visible i arribar a un públic més ampli
Vols saber més?
Per qualsevol dubte o consulta pots posar-te en contate amb nosaltres.

Telèfon SG Multimèdia
93 859 23 04
On som SG Multimèdia
C. Puigroví, 17 - Torelló